VTEM skitter

Квалитет

Соработката со најголемите фирми во Македонија е гаранцијата за нашиот квалитет
VTEM skitter

Сигурност

Безбеден транспорт со сигурни возила и возачи
VTEM skitter

Брзина

Секогаш на време

Специјализирани сме за транспорт на секаков вид на роба во Македонија. Палетизирана или непалетизирана роба до 8.5 тона со соло фургон камион и за поголем товар шлепер.

Соработуваме со повеќе транспортни фирми од Македонија и сме достапни во секое време за било каков вид на товар. Соло камионите се со рампа за истовар и палетар.